TAAL

taal.png

Kinderen kunnen tijdens hun taalontwikkeling een achterstand oplopen.
Dit kan zich uiten in:

    - Taalbegrip
    - Zinsbouw (grammatica)
    - Woordenschat
    - Taalgebruik

Volwassenen met taalproblemen kunnen ook moeite hebben met bovenstaande aspecten van taal.

Taalstoornissen bij volwassenen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door hersenletsel (afasie).

Gehoorstoornissen kunnen bij de taal(ontwikkeling) van zowel kinderen als volwassenen een rol spelen.