LOGOPEDIE BIJ PARKINSON

parkinson.png

De meest voorkomende problemen bij Parkinson doen zich voor op het gebied van de spraak.

De verstaanbaarheid vermindert onder andere door een afname van de luidheid en stemkwaliteit (o.a. zachte, hese stem), een afname van de articulatiebewegingen (binnensmonds mompelen) en een toename van het spreektempo (accelereren).

Daarnaast kunnen er in een later stadium problemen optreden op het gebied van kauwen, slikken en speekselcontrole. Ook een verminderde gelaatsexpressie / mimiek is mogelijk (maskergelaat).