DYSLEXIE

dyslexie.png

Iemand met dyslexie heeft vaak problemen met lezen, spelling, auditieve/ visuele klankonderscheiding en (auditief) geheugen.

Een logopedist kan ondersteuning bieden op het gebied van taal en auditieve vaardigheden.